Ministri goispodarstva i prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Rusmir Sendić i Abid Jusić, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, te načelnici i predstavnici općina u Kantonu Sarajevo potpisali su danas Sporazum o sufinanciranju unajmljivanja skloništa/azila za životinje u Prači. Kako je najavljeno na press konferenciji, organiziranoj ovim povodom, planirano je da se u naredna dva mjeseca steknu osnovni uvjeti kojim će sklonište za oko 500 pasa lutalica biti stavljeno u funkciju. Općina Prača osigurat će lokaciju, neophodnu dokumentaciju i novac za gradnju objekta, dok će Kanton i općine izdvojiti novac za iznajmljivanje i održavanje skloništa. Za ovu namjenu u 2012. godini potrebno je izdvojiti 942.000,00 KM, a sve će pojedinosti biti precizirane ugovorom koji će sporazumne strane potpisati početkom ožujka naredne godine, kada je i planirano stavljanje objekta u funkciju.

Ministar Sendić je kazao kako je riječ o projektu od esencijalnog značaja za Kanton Sarajevo, a prije dogovora o njegovoj realizaciji konzultirani su relevantni subjekti iz okružja. Zamisao je da u okviru azila djeluje i higijenska služba, a sam projekt zbrinjavanja podrazumijeva i transport, čipovanje pasa, hranjenje, cijepljenje, u nekim slučajevima i eutanaziju pasa, pa čak i njihovo sahranjivanje.

"Ovo je kompleksan i dugoročan projekt u koji se moraju uključiti i eksperti veterinarske, pravne i ekonomske struke. Trenutačno imamo izvanrednu situaciju koja zahtijeva i izvannredne mjere u rješavanju ovoga gorućeg problema. Procjene su da na području Kantona ima od 5.000 do 20.000 pasa lutalica i jedan azil ne može riješiti taj problem. Mi pokušavamo ovim projektom zbrinuti najagresivnije pse s mjesta na kojima su građani potencijalno najugroženiji", istaknuo je ministar Sendić i dodao kako će se u dogledno vrijeme razmotriti mogućnosti proširivanja kapaciteta za zbrinjavanje pasa lutalica. Također je dodao da će se usporedo s realizacijom ovoga projekta nastaviti i aktivnosti na kastraciji i sterilizaciji pasa putem Kantonalne veterinaske stanice.

Prema riječima ministra Jusića namjera je da se na ovaj način postigne i veća komunalna higijena. Planirano je da u prvoj fazi projekta, a nakon što azil bude u funkciji, na terenu interveniraju i ekipe higijenskog servisa, koje bi djelovale po dojavama građana ili općinskih subjekata. Za tu svrhu, kako je predviđeno, bit će otvorene i posebne telefonske linije.
Strane potpisnice Sporazuma obvezale su se da će u svojim proračunima za 2012. godinu planirati sredstva za plaćanje zakupa skloništa. Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izdvojit će po 200.000,00 KM, Grad Sarajevo 100.000,00, a ostatak će sredstava osigurati općine.

Izvor: Press služba Kantona Sarajevo