Delegacija Grada Sarajeva predvođena Tatjanom Ljujić-Mijatović, zamjenicom predsjedavajućeg Gradskog vijeća, sudjeluje u radu Generalne konferencije Evropske koalicije gradova u borbi protiv rasizma ECCAR – 2008., koja je započela sa radom otvaranjem Plenarne sjednice.

Ovogodišnja konferencija održava se u Bolonji pod nazivom "Različitost gradova – evropski gradovi za neisključivo društvo". Cilj konferencije je identifikacija najbolje strategije za gradove u borbi protiv rasizma i diskriminacije na osnovu plana akcije u deset tačaka.

Grad Sarajevo putem svojih predstavnika sudjeluje u radu četiri radne grupe koje se bave izazovima sa kojima se gradovi suočavaju danas, kao što je borba protiv vjerske i rasne diskriminacije. Rezultat će biti preporuke za konkretne aktivnosti kojima je moguće impelementirati plan akcije u deset tačaka.

Konfrenciju na kojoj sudjeluju predstavnici gradova 24 evropske zemlje, otvorio je zamjenik gradonačelnika Bolonje, a uvodno izlaganje podnijeli su Pierre Sane, zamjenik generalnog direktora UNESCO-a za društvene nauke o čovjeku i Hans Hesselmann, predsjednik Koalicije ECCAR.

Izvor: Služba za odnose sa javnošću Grada Sarajeva