Delegaciju Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja boravi u zvaničnoj posjeti Republici Turskoj danas je primio zamjenik gradonačelnika Burse Recai Ekmekçi. Tom prilikom razgovarano je o dosadašnjoj i nastavku saradnje gradova pobratima.

Zamjenik gradonačelnika Burse zahvalio se Gradu Sarajevu na toplom gostoprimstvu 25 učenika iz Burse u septembru ove godine, te pozvao našu djecu u uzvratnu posjetu na ljetnim kampovima od juna do avgusta 2008. godine.

Razgovarano je i o namjeri ovog turskog grada da se kandidira za domaćina zimskih olimpijskih igara, povodom čega je delegacija Grada Sarajeva izrazila spremnost Sarajeva da sa Gradom Bursom podijeli iskustva o uspješnoj organizaciji XIV Zimskih olimpijskih igara, održanih 1984.g.

Vijećnik u Gradskom vijeću Sarajevo Idriz Hodžić predložio je da se povežu sarajevski GRAS i BURULAª iz Burse, kako bi zajedno sa istanbulskim preduzećem ULAŠIM realizirali projekat obnove tramvajskih šina u bh. prijestolnici. Tim povodom delegacija Grada Sarajeva posjetila je preduzeće BURULAª čiji joj je menadžment prezentirao operativno-kontrolni sistem metroa.

Vijećnik  Faruk Osman Sijarić naveo je potrebu saradnje Univerziteta, te povezivanja arhiva i biblioteka s obzirom da naše države, kako je istakao, veže jedan zajednički – osmanski kulturni period.

Članovi delegacije GV-a Grada Sarajeva u sastavu: Emin Švrakić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća, gradski vijećnici Faruk Osman Sijarić, Fikret Mahmutović, Idriz Hodžić i Dunja Rašević, te sekretar Gradskog vijeća Safet Krajišnik susreli su se i sa vijećnicima Grada Burse s kojima su razmijenili iskustva te razgovarali o unapređenju daljnje saradnje između zakonodavne vlasti dvaju gradova pobratima.

Na kraju posjete prijateljskoj Turskog, članovi naše delegacije posjetit će i Istanbul, gdje će ih primiti Ahmet Selamet, zamjenik gradonačelnika i prvi zamjenik predsjedavajućeg GV-a Istanbula.

Izvor: Gradska uprava