Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva Tatjana Ljujić Mijatović primila je danas višečlanu delegaciju iz pobratimskog grada Innsbrucka, koju su činili profesori politike, predavači u školama sjevernog i južnog Tirola. Posjeta je organizirana u okviru seminarskog putovanja pod nazivom: “Austrija, Evropska unija i njihovi  susjedi: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina“, koje se kontinuirano odvija već 15 godina. Prije dolaska u Sarajevo posjetili su Beograd i Podgoricu.

Prijemu su prisustvovali Ramiz Kadić, pomoćnik gradonačelnika za kulturu, sport i obrazovanje, i Mirjana Đanović Stanić, šef Stručne službe u Gradskom vijeću.

Vođa delegacije prof. Erich Wörister prenio je pozdrave gradonačelnice Innsbrucka Hilde Zach, te istaknuo da ih je na realizaciju ove posjete, između ostalog, podstakao Hedwig van Staa, bivši gradonačelnik Innsbrucka. Predstavivši članove delegacije, Wörister je rekao da je cilj ovog seminarskog putovanja prikupljanje što više informacija i saznanja iz oblasti politike, koje će zatim dalje proslijediti u vidu općeg političkog obrazovanja.
Nakon što je prof.dr. Tatjana Ljujić Mijatović ukratko predstavila grad Sarajevo, gosti su pogledali film o Sarajevu kroz historiju. Nakon prezentacije, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća govorila je o Sarajevu kao kulturnom, administrativnom, univerzitetskom centru,  proteklom ratu i njegovim posljedicama, strukturi stanovništva, multikulturalnosti, zatim o Gradu Sarajevu, Gradskom vijeću i njegovoj organizaciji. Također je govorila o posvećenosti Grada Sarajeva diplomatiji gradova, o uključenosti Grada u međunarodnim asocijacijama, o bilateralnoj saradnji, kao i saradnji sa pobratimskim gradovima.
Osvrćući se na saradnju sa pobratimskim gradom Innsbruckom, istaknuto je da je dosadašnja saradnja ostvarena u oblasti nauke, obrazovanja i sporta. Izdvojena je saradnja između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Innsbrucku, te činjenica da je Sarajevo tokom priprema za XIV ZOI \’84 razmjenjivalo iskustva sa Innsbruckom, koji ima sličan geografski položaj kao i Sarajevo. Insbruck je poznat kao središte zimskih sportova i dva puta je bio domaćin Zimskih olimpijskih igara: 1964.g. i 1976.g.
Ramiz Kadić, pomoćnik gradonačelnika, govorio je o organizaciji sistema obrazovanja i nadležnostima u njegovom provođenju, o mogućnostima zaposlenja nakon školovanja i disproporciji u ponudi i potražnji struke iz oblasti iz kojih dolaze svršeni srednjoškolci i visokoobrazovani mladi ljudi.
Izdvojio je međugradsku saradnju Sarajeva sa austrijskim gradovima Bečom, Linzom i Innsbruckom, pri čemu je upoznao prisutne sa namjerom da se inicira održavanje kulturne manifestacije „Dani Sarajeva u Innsbrucku“ iduće godine.
Profesori iz Innsbrucka su u daljnjoj diskusiji iskazali interesovanje za pitanja o:  obrazovanju u stručnim školama; odlasku mladih visokoobrazovanih ljudi u inozemstvo na daljnju edukaciju, te o njihovom animiranju da se vrate u Sarajevo gdje bi im bilo omogućeno zaposlenje; dvojezičnom sistemu obrazovanja; načinu ocjenjivanja vjeronauke u školama; partnerstvu sa muslimanskim gradovima; iskorištenosti olimpijskih staza i objekata; organiziranim turama za skijaše; organizaciji svjetskog kupa u spustu; podršci vjerskim zajednicama i sl.

Tokom današnjeg prijema usvojeni su sljedeći zaključci:
– Sugerira se nadležnim gradskim organima, oba grada, da nastave kontinuirano sa saradnjom, i da je možda i intenziviraju, a posebno u oblasti zimskih sportova.
– Sugerira se nadležnim organima Grada Innsbrucka da otvorenost Grada Sarajeva za saradnju s Gradom Innsbruckom posebno u oblasti kulture razmotre, možda kroz upoznavanje s projektima iz oblasti kulture koje podržava Grad Sarajevo, odnosno Grad Innsbruck, s ciljem formulacija smjernica za buduću saradnju dvaju gradova u ovoj oblasti.
– Skup daje snažnu podršku inicijativi da, u što kraćem roku, ako je moguće već sljedeće godine, gradske administracije ostvare saradnju na pripremi i organizaciji kulturnih manifestacija „Dani Sarajeva u Innsbrucku“ i „Dani Innsbrucka u Sarajevu“.