U prostorijama Gradske uprave danas je održan radni sastanak na kojem su Nihad Čengić i Nasiha Pozder sa Insitituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno uređenje Arhitektonskog fakulteta Sarajevo prezentirali gradonačelniku Ivi Komšiću i njegovim saradnicima Koncept buduće biciklističke staze na potezu Nedžarići-Skenderija. Duž staze, koja će biti duga oko 7 km, predviđena je horizontalna i vertikalna signalizacija, iluminacija, kao i odmorišta sa klupama i česmama.

„Vjerujem da ćemo svi zajedno uspješno realizirati ovaj projekat za dobrobit naših sugrađana, a pogotovo mladih, koji u posljednje vrijeme ovo prijevozno sredstvo koriste ne samo rekreativno već i za transport. S druge strane, razvoj biciklističkog prometa u urbanim sredinama pozitivno utiče na zdravlje, ekologiju, uštedu energije, a pogotovo na saobraćaj, koji je zagušen u gradu Sarajevu,“ istaknuo je Komšić.

Danas prezentirani Koncept biciklističke staze bit će u fokusu sastanka gradonačelnika Komšića sa načelnicima tri gradske općine (Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar), koji se treba održati već iduće sedmice. Namjera je da se načelnici općina kroz koje se planira gradnja biciklističke staze, upoznaju sa kompletnom trasom i predloženim tehničkim rješenjima od strane Instituta kao projektanta, te da iznesu svoje sugestije i primjedbe.

Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno uređenje će potom pristupiti izradi idejnog i izvedbenog projekta gradnje biciklističke staze od Nedžarića do Skenderije.

Nakon 1. juna, kada se očekuje izrada idejnog projekta, Grad će na adrese tri gradske općine podnijeti zahtjev za urbanističku saglasnost, odnosno nakon 1. jula po završetku izvedbenog projekta, i zahtjev za građevinsku dozvolu, kako bi se moglo krenuti u proces izbora izvođača radova na biciklističkoj stazi.