Na poziv gradonačelnika Istanbula Kadira Topbasa, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igor Kamočaji učestvuje u radu dvodnevnog Istanbulskog foruma o međunarodnoj suradnji gradova.
Forumu koji se održava povodom obilježavanja 87. godišnjice Republike Turske prisustvuju gradonačelnici i predstavnici prijateljskih gradova i pobratima Gradu Istanbulu. Dogradonačelnik Kamočaji izlagao je na početku prve plenarne sesije, o temi „Gradska diplomatija i doprinos gradova savezu civilizacija“.  Kamočaji je kazao da Grad Sarajevo posebnu pažnju poklanja diplomatiji gradova, regionalnoj suradnji i povezivanju.

„Nalazimo se u vremenu kada je u međunarodnim odnosima sve prisutnija diplomatija gradova, budući da gradovi postaju ključne karike u procesu razvoja regija i država, te značajan subjekat međunarodnih odnosa, pri čemu glavni gradovi imaju posebnu ulogu i odgovornost“, istaknuo je Kamočaji.
Prema njegovim riječima, „gradska diplomatija se može posmatrati kao alat lokalnih vlada u promociji socijalne kohezije, u prevenciji konflikata, rješavanju sukoba, izgradnji mira i postkonfliktnoj obnovi, a sve u cilju kreiranja stabilnog okruženja, u kojem građani trebaju živjeti zajedno u miru, demokratiji i prosperitetu“.

Pitanja koja su najčešće upućena dogradonačelniku Kamočaji tokom diskusije, koja je uslijedila nakon njegovog izlaganja, odnosila su se na projekte rekonstrukcije grada Sarajeva nakon rata i međunarodnu pomoć. Zamjenik gradonačelnika Kamočaji je ovom prilikom zahvalio građanima i gradonačelniku Istanbula na dosadašnjoj suradnji i svesrdnoj pomoći tokom i nakon rata u BiH.

Inače, tokom Foruma, istanbulski gradonačelnik potpisao je i dva nova sporazuma o bratimljenju sa kolegama iz Beiruta (Liban) i Tebriza (Iran).