Sjednica Organizacijskoga i Izvršnoga odbora za kandidaturu Sarajeva za kulturnu prijestolnicu Europe za 2014. godinu održana je danas u hotelu “Europa” u Sarajevu. Nakon sjednice, na kojoj je prihvaćena informacija o dosadašnjem tijeku aktivnosti i narednim zadaćama odbora, predstavljeni su radovi studenata Arhitektonskog fakulteta koji su napravili komparativnu analizu svih dosadašnjih kulturnih prijestolnica Europe s potencijalima Sarajeva kao prijestolnicom Europe 2014. godine. Mario Gerusi predstavio je izgled web-stranice koja će na najmoderniji način otvoriti grad prema cijelom svijetu i posebice u kontekstu Europske prijestolnice kulture 2014. godine.

U radu Organizacijskoga i Izvršnoga odbora za kandidaturu Sarajeva za europsku prijestolnicu kulture 2014. godine sudjelovala je i Doris Pack, članica Europskog parlamenta i predsjednica Odbora EP-a za kulturu i obrazovanje, koji je, na temelju inicijative Međunarodnog centra za mir i Festivala Sarajevo Sarajevska zima, koju je prihvatila Skupština grada Sarajeva i Gradsko vijeće, i službenog pisma gradonačelnika Alije Behmena upućenog Europskom parlamentu i gospođi Pack, 12. svibnja prihvatio rezoluciju u kojoj se pozivaju europske institucije da daju izvanredno priznanje Sarajevu kao prijestolnici kulture 2014. godine.

Doris Pack je u svome izlaganju naglasila važnost priprema za ovaj događaj, kao i potrebu da se predsjedatelji EU-om Mađarska i Poljska, zajedno s ministrom vanjskih poslova, aktivno uključe u donošenje konačne odluke o Sarajevu kao kulturnoj prijestolnici 2014. godine.

Posebice je naglasila važnost Grada Sarajeva i vrijednosti koje će donijeti ova kandidatura za sve građane Sarajeva i za ono što danas Sarajevo predstavlja kao izniman interkulturalni centar u Europi i svijetu.

Predsjednica Odbora za kandidaturu prof. dr. Tatjana Ljujić-Mijatović je istaknula kako očekuje da će grad zajedno s gradovima prijateljima i s drugim partnerima uspješno realizirati i naredne korake i konačno ovaj projekt za 2014. godinu.

Predsjednik Izvršnoga odbora Organizacijskoga komiteta Odbora za pripremu kandidature Ibrahim Spahić rekao je da je ova inicijativa stara 18 godina, još od vremena kada je u 150 gradova Europe i svijeta pod imenom “Sarajevo – kulturna prijestolnica Europe” realizirano kroz Sarajevsku zimu i tisuće projekata koji su potvrdili odlučnost europskog građanstva da brani ključne vrijednosti Europe u tom vremenu.

"Danas, nakon činjenice da je u Sarajevu održano X. bijenale mladih Mediterana i Europe 2001. godine, danas, nakon činjenice da je Sarajevo bilo prvi interkulturalni grad Vijeća Europe i da ima razvijenu mrežu izvrsnih institucija kulture, planove za razvitak i budućnost, da ima izvrsnu kulturnu baštinu i izvanredne umjetnike, uvjeren sam da će ovaj koncept euroregionalnog povezivanja kroz Sarajevo 2014. godine, koji se odnosi na jugoistočnu Europu, Centralnu Europu, Baltik, Euromediteranske zemlje, pomoći da se europske vrijednosti afirmiraju ne samo kroz ovaj projekt u Sarajevu nego i da se predstavi na svim drugim kontinentima. Vjerujem da će svaki građanin Sarajeva učiniti sve da ovo bude najljepši praznik ne samo Europe nego i svijeta", kazao je Spahić.

Izvor: Novinska agencija Fena