Zamjenik gradonačelnika dr. Ranko Čović prisustvovao je sinoć proslavi 20. godišnjice od prijema Olimpijskog komiteta BiH u olimpijsku porodicu Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK). Proslavi su prisustvovali i predsjednik Evropskog olimpijskog komiteta, Patrick Hickey, predsjednik komisije Evropskog olimpijskog komiteta, Josef Liba, te predsjednici i sekretari svih regionalnih olimpijskih komiteta. Hickey je čestitao gradovima Sarajevo i Istočno Sarajevo na dobivenoj organizaciji 13. Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017. Naglasio je da je Sarajevo, zbog svoje multikulturalnosti, multietničnosti, te principa tolerancije i jedinstva, idealno za okupljanje preko 1.000 mladih sportista iz  40 evropskih zemalja. Ovom prilikom pozvao je sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da podrže ovu značajnu manifestaciju kako u materijalnom smislu tako i u ljudskim potencijalima.

Tom prilikom dr. Čović je upoznao Hickeya sa tokom priprema ovog festivala, a u razgovoru je izražena želja da se revitaliziraju sportovi na ledu i da se stvore uslovi da ovi sportovi dobiju svoj " dom " u kome bi se mogli obavljati trenažni proces i takmičenja tokom cijele godine.

Na kraju, Hickey je uputio dogradonačelniku Sarajeva Čoviću i šefu kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva, Igoru Golijaninu poziv da prisustvuju Generalnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta koja će se održati od 22.-23.11.2013. u Rimu. Tom prilikom podnijeti će se izvještaj o poduzetim aktivnostima u organizaciji igara te upoznati EOK o organizacionoj strukturi EYOWF-a 2017.