Zamjenik gradonačelnika dr. Ranko Čović učestvovao je u radu Pete godišnje poslovne i tehničke konferencije Evropske mreže zdravih gradova SZO-a i Evropskih nacionalnih mreža zdravih gradova koja se održala od 20. do 22. septembra u Izmiru. Tema konferencije je bila „Inovacija putem vodstva i zajedničkog upravljanja za zdravlje i dobrobit“, a učestvovalo je 97 evropskih gradova. „Podržat ćemo kandidaturu Grada Izmira za EXPO 2020., kao i potstaknuti saradnju na poljima zdravlja i zdravstvenog turizma između ova dva grada“, istakao je dr. Čović prilikom susreta sa počasnim konzulom BiH u Izmiru, Ahmetom Kemalom Baysakom.

Dr. Čović je zajedno sa Baysakom potom posjetio zamjenika gradonačelnika Izmira, dr. Sirri Aydogana. Tom prilikom je predložio da se organizuju Dani Sarajeva u Izmiru, odnosno, Dani Izmira u Sarajevu, gdje bi uključili građane, a pogotovo djecu i omladinu ova dva pobratimska grada. Na kraju ovog službenog putovanja, zamjenik gradonačelnika je posjetio istanbulsku bolnicu LIV i razgovarao sa direktoricom Meri Istiroti o mogućnostima zbrinjavanja bh. pacijenta, kao i o edukaciji ljekara iz Sarajeva i BiH u ovoj zdravstvenoj ustanovi.