Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj svojoj prvoj sjednici donijelo je Odluku o dodjeli Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2013. godini. Dobitnik pojedinačne Šestoaprilske nagrade je proslavljeni bh. fudbaler i UNICEF-ov ambasador Edin Džeko, a dobitnik kolektivne Šestoaprilske nagrade je SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini, institucija koja ima plemenitu misiju u odgoju mlade ličnosti lišene roditeljske ljubavi i skrbi. Nagrade će dobitnicima Šestoaprilske nagrade uručiti gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 6. aprila na Dan grada Sarajeva.

“Na Javni poziv objavljen u medijima javnog informisanja, koji je bio otvoren do kraja januara ove godine, pristiglo je ukupno 25 akata, među kojima 22 prijedloga kandidata i tri podrške za predložene kandidate za dodjelu ove nagrade.  Prijedlozi su se odnosili na četiri kandidata za dodjelu Pojedinačne, na jednog kandidata za dodjelu Grupne i na osam kandidata za dodjelu Kolektivne Šestoprilske nagrade“, istaknuo je Miroslav Živanović, predsjedavajući Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva, nakon čega su vijećnici usvojili Izvještaj o radu Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2013. godini.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o radnom statusu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Prema ovoj odluci, predsjedavajući Sabahudin Delalić i njegovi zamjenici Miro Lazović i Gradimir Gojer će za vrijeme trajanja mandata, svoju dužnost obavljati profesionalno.

Predsjedavajući Delalić je na kraju sjednice, u svoje i u ime vijećnika Gradskog vijeća, čestitao nastupajući kršćanski blagdan Uskrs.