Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen potpisao je jučer u Zagrebu Pismo namjere s gradonačelnicima Zagreba i Podgorice, Milanom Bandićem i Miomirom Mugošom o izradi zajedničkog plana za izgradnju kapaciteta za energetsko upravljanje gradovima. Ovo je prvi poslijeratni zajednički projekt Sarajeva, Zagreba i Podgorice i podrazumijeva zajedničku izradu plana učinkovitog energetskog upravljanja do rujna 2009. godine.

Projekt, koji se odvija u okviru Povelje gradonačelnika kojoj je Sarajevo pristupilo u ožujku 2009. godine, financirat će Otvoreni regionalni energetski fond za jugoistočnu Europu njemačkog GTZ-a. Potpisivanje Pisma namjere sa Zagrebom i Podgoricom je prva u nizu aktivnosti koje Grad Sarajevo planira poduzeti u okviru Povelje gradonačelnika, prevazilazeći administrativne i političke barijere koje se nalaze pred državom BiH.
Potpisivanju Pisma namjere nazočio je i predsjedatelj Gradskoga Vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević. Na konferenciji koja se 28. i 29. travnja održava u Zagrebu i na kojoj će biti utvrđeni koraci potrebni da se pristupi izradi plana Grad Sarajevo  će predstavljati Haris Lulić, koordinator Grada Sarajeva za Povelju gradonačelnika. Sjedište projekta bit će u Sarajevu.

Izvor: Gradska služba za odnose s javnošću