Predstavnici Evropskog olimpijskog komiteta, koji su održali svoj 37. seminar u španskom gradu Taragoni, izrazili su zadovoljstvo do sada osiguranim finansijskim garancijama bh. nivoa vlasti za organizaciju Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala – EYOF 2019. u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. EOK očekuje još i finansijsku garanciju Vlade Republike Srpske kako bi se zatvorila finansijska konstrukcija Projekta. Tokom sastanka je istaknuto da je potrebno intenzivirati sve neophodne mjere i konkretne aktivnosti do dolaska Komisije EOK-a, koja će u septembru ove godine posjetiti domaćine EYOF-a 2019 te izvršiti procjenu na osnovu zatečenog stanja.

Delegacija BiH, koju su činili Marijan Kvesić, predsjednik Olimpijskog komiteta BiH, sa potpredsjednicima Izetom Rađom i Sinišom Kisićem, te generalnim sekretarom Saidom Fazlagićem, zatim zamjenik ministra sektora za sport Ministarstva civilnih poslova BiH Suvad Džafić i direktor EYOF 2019 d.o.o. Samir Avdić, zadovoljna je pozitivnim ishodom sastanka.

Predstavnici bh. delegacije su naglasili da je neophodno nastaviti sa intenzivnom dinamikom priprema organizacije EYOF-a 2019. Izvijestili su EOK da su gradovi domaćini EYOF-a 2019 Sarajevo i Istočno Sarajevo pristupili formiranju novog organizacionog odbora kao operativnog tijela čiji članovi će biti predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, odnosno čelnici resornih ministarstava za sport i premijeri vlada na svim nivoima vlasti.

Navedene administrativne jedinice zajedno sa gradovima domaćinima zadužene su za zatvaranje finansijske konstrukcije, dok su strukovni sportski savezi sportova koji će biti na programu EYOF-a, osigurat će tehničke uslove za održavanje takmičenja na borilištima.