Na prijedlog gradonačelnika Grada Sarajeva Abdulaha Skake, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić i saradnici upriličili su posjetu čelniku Grada kako bi razgovarali o mogućnostima zajedničkog rada na promociji BiH kao investicione i turističke destinacije, i prezentiranju između ostalog i projekata Grada Sarajeva stranim investitorima sa kojima FIPA ostvaruje kontakte.

Razgovarano je i o medijskoj promociji BiH u inostranstvu koje Agencija provodi, trenutnoj saradnji sa stranim medijskim kućama, posjetama stranih novinara koje je FIPA ugostila i budućim planovima na medijskoj promociji.

Gradonačelnik Skaka je govorio o planovima Uprave na privlačenju stranih investitora, pripremi investicionih projekata i medijskoj promociji Sarajeva, kao turističke destinacije.

“Grad Sarajevo opredijeljen je što boljem animiranju stranih investitora da posjete BiH i upoznaju se sa mogućnostima za ulaganja”, naglasio je Skaka.

Direktor Milinić se osvrnuo na trenutne aktivnosti Agencije na polju promocije i privlačenja stranih investicija, suradnje sa nadležnim ministarstvima BiH na promociji BiH, uključujući ekonomsku diplomatiju koja je intenzivirala rad u posljednjih nekoliko mjeseci na polju promocije zemlje, kao i medijsku kampanju „Invest in BiH“.

Dogovoreno je da Gradska uprava dostavi FIPA-i nove investicione projekte radi prezentiranja investitorima. Sagovornici su istakli da samo zajednički rad može garantirati uspjeh.