Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Predrag Mitrović primio je danas predstavnike međunarodne organizacije "Cojep International" sa sjedištem u Strasbourgu, koja zajedno sa institucijama poput Vijeća Evrope, Ujedinjenih nacija i TIKOM (Turska uprava za međunarodnu saradnju) radi na projektima promoviranja i afirmacije demokratije i ljudskih prava.

Delegacija "Cojep International" koju je predvodio predsjednik Ali Gedikoglu i zamjenik Tuncay Cakmak prezentirala je zamjeniku gradonačelnice g. Mitroviću projekat Omladinski centar Balkana, koji ima za cilj okupljanje omladine Balkana različitog porijekla, vjere i jezičnog područja, kako bi se  bolje međusobno upoznali, komunicirali i realizirali zajedničke ideje.

Zamjenik gradonačelnice Predrag Mitrović je svesrdno podržao ideju "Cojep International", ističući da je došlo vrijeme za promjenu imidža grada stradalnika u grad kulture dijaloga, grad mladih ljudi u skladu sa višestoljetnom namjerom grada Sarajeva da bude spona između istočne i zapadne kulturne matrice.

"Posebno me raduje što se okupljate u Sarajevu, gradu koji ima integrativnu funkciju u ovom regionu i koji je svojevrstan simbol otpora i nade, duhovne pobjede nad silama zla. Grad Sarajevo daje nesebičnu podršku projektima mladih ljudi, koji im omogućavaju da povećaju nivo stručnosti i znanja, te otvore nove prostore za rad i obrazovanje", istakao je g. Mitrović te dodao da će predložiti Gradskom vijeću da podrži ovaj značajan i kvalitetan projekat.

Predstavnici "Cojep International"-a su pozvali g. Mitrovića da prisustvuje konferencijama u Istanbulu (maj) i Strasbourgu (oktobar), gdje će se prezentirati teme o upoznavanju Istoka i Zapada sa sloganom "Živimo zajedno".

Izvor: Gradska uprava