Danas se navršava 25. godina od smrti Rate Dugonjića, izuzetnog čovjeka, dokazanog antifašiste i borca, vijećnika, društveno-političkog radnika, ambasadora, narodnog heroja, koji je svojim idejama obilježio historiju Sarajeva i Bosne i Hercegovine. U ovom danu sjećanja na ovog velikog Bosanca i Hercegovca, gradonačelnik Alija Behmen je istaknuo da će ostati zauvijek zapisano da je Rato jedan od najzaslužnijih političara što se u jugoslovenskom grbu našla i šesta, bosanska baklja, kao i to da je prvi obavljao dužnost predsjednika Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. „Vođen idejama pravednosti, slobodoljubivosti i jednakosti, još kao gimnazijalac se priključuje omladinskom, a potom kao student prava, studentskom revolucionarnom pokretu. Kao ilegalac i skojevac, najviše druguje i sаrađuje sa Ivom Lolom Ribarom do njegove smrti, a potom aktivno učestvuje u priprema oružanog otpora i ustanka u Sarajevu i okolini, organizujući udarne i diverzantske grupe, sastavljene uglavnom od skojevaca.

Pamti se i akcija grupe omladinaca koja se predvođena Dugonjićem vraća u opkoljeni Drvar za vrijeme njemačkog desanta, kako bi zaštitila prilaz pećini u kojoj se nalazio Tito sa članovima Vrhovnog štaba. Opet sa mladima, sada poslije rata, organizira prve radne akcije, na gradnji pruga Brčko-Banovići i Šamac-Sarajevo“, podsjetio je Behmen.

Upravo svi ovi događaji, dodao je Behmen, reflektuju sliku Ratine snažne i hrabre ličnosti, izvanrednog druga, taktičnog i suverenog rukovodioca. Zahvaljujući čudesnoj radnoj energiji, volji i neuništivom optimizmu, sa lakoćom je obavljao brojne odgovorne funkcije koje su mu poslije oslobođenja Jugoslavije bile povjerene, kako u Savezu komunista, tako i u društveno-političkim strukturama tadašnje Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Međutim, Ratine najveće i najbolje „funkcije“ i uspjesi bile su njegova ljudska širina, pristupačnost, skromnost, odlučnost da viziju pretoči u djelo. Njegove ideje i projekti lomili su prepreke i davale pokretačku snagu Sarajevu i tadašnjoj Republici Bosni i Hercegovini.

„Na kraju, zašto ne reći da je Rato bio i neizmjerni poštovalac sporta, koji je neizbrisiv trag ostavio prema svojoj „velikoj ljubavi“, sarajevskom fudbalskom klubu „Slavija“. Njegovim odlučujućim golovima slavilo je tada „Slavija“ protiv splitskog „Hajduka“ i „Građanskog“ iz Zagreba“, istaknuo je gradonačelnik.

Rato Dugonjić ostavio je vječni trag za sve građanke i građane Sarajeva i Bosne i Hercegovine, radeći neumorno na materijalnom i društvenom napretku i razvoju, te na izgradnji mostova poštovanja i razumijevanja među narodima na ovim prostorima.