– Želimo da u koncepciji projekata i politike koje vodi nova gradska administracija imamo partnere u nevladinim organizacijama. Cilj nam je da od nevladinih organizacija napravimo pozitivan agens u cilju rješavanja problema za dobrobit građana Sarajeva – istaknuo je gradonačelnik Alija Behmen, koji je danas sa saradnicima primio predstavnike UG "Akcija građana", predvođene predsjednikom UO Darjanom Bilićem.

Predstavnici UG "Akcija građana" složili su se da se partnerstvo između Grada i ove nevladine organizacije, između ostalog, može razvijati, u zajedničkom djelovanju na prevenciji i suzbijanju maloljetničke delikvencije, kroz projekte i posjete nadležnim i stručnim ustanovama.
Šemsudin Maljević je istaknuo da je projekat prevencije maloljetničke delikvencije među prioritetnim zadacima koje je ovo udruženje zacrtalo u svom programu. Direktni izbor gradonačelnika je, prema Maljevićevim riječima, drugo značajno pitanje na kojem će insistirati ovo udruženje.

– Želimo vladu koja će vladati i koja će biti odgovorna građanima. Također, želimo funkcionere koji će imati osjećaj lične, profesionalne i moralne odgovornosti. Mi nismo eksperti po pitanju maloljetničke delikvencije. Mi smo samo građani koji su zabrinuti za budućnost ovog grada i zemlje. Jer kakva nam je danas mladost, takva će nam biti budućnost – istaknula je Larisa Kurtović, članica UG "Akcija građana".
Gradonačelnik Behmen pozdravio je incijativu i buduću saradnju Grada sa ovom NVO, te naglasio kako se Grad uključio u akciju suzbijanja maloljetničke delikvencije: "Grad je nedavno održao javnu prezentaciju Programa za borbu protiv maloljetničke delikvencije i u naredne tri godine za realizaciju ovog projekta izdvojit će 350.000 KM. Za ovu godinu planirano je 100.000 KM i program će biti usmjeren na djecu i mlade kojima je već izrečena odgojno-obrazovna mjera pojačanog nadzora".
Zamjenik gradonačelnika Slobodan Nešković je dodao da će Grad u cilju poboljšanja ekonomskih uvjeta, uložiti napore u razvoju industrijskih zona, formiranju Sarajevo biznis centra kao vid pomoći malim lokalnim kompanijama te edukaciji i prekvalifikaciji nezaposlenih.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva