Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa predstavnicima četiri gradske općine primio je danas Himzu Selimovića, komesara MUP-a Kantona Sarajevo i Predraga Kurteša, načelnika Sektora kriminalističke policije MUP-a KS, koje je upoznao sa mjerama koje su Grad i gradske općine do sada poduzele, te o aktivnostima koje predstoje u narednom periodu, a sve u cilju prevencije maloljetničke delinkvencije.

– Najvažniji razlog za sastanak danas bio je da, kako se približava godišnjica tragične smrti Denisa Mrnjavca, probamo još jednom preispitati mjere koje su na borbi protiv maloljetničke delinkvencije preduzeli Grad i četiri gradske općine. Ovo je istovremeno i naš pokušaj da višim nivoima vlasti, onima koji imaju istinske nadležnosti i ovlasti i resure skrenemo pažnju na goruću važnost tog pitanja. Mi smo i do sada ukazivali višim nivoima vlasti na rizične skupine djece prema kojima su već bile izrečene mjere pojačanog nadzora – kazao je gradonačelnik, te dodao da je "Grad od Vlade KS tražio da se uključi u rad sa djecom, da bi na kraju krenuli u te projekte sami."

Grad je jedini, kazao je Behmen, pokrenuo funkcionalan program primarne prevencije maloljetničke delinkvencije u saradnji sa NVO "Althius". Projekat je pokazao izvanredan uspjeh i njegova realizacija se nastavlja i u ovoj godini.

Tokom današnjeg susreta gradonačelnik je najavio nastavak projekta postavljenja video-kamera na neuralgičnim tačkama u gradskim općinama Novo Sarajevo i Novi Grad, te pokretanje novog projekta u saradnji sa Gradom Bečom, a riječ je o uspostavljanju SOS Kriznog centra koji predstavlja model za borbu protiv zloupotrebe djece i pomoći djeci sa poremećajima u ponašanju.

Izvor: odjeljenje za odnose s javnošću