Po završetku današnje sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva dogradonačelnik Abdulah Skaka je potpisao saglasnost o finansijskoj pomoći Grada Sarajeva u iznosu od 5.000 KM Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine za rješavanje najurgentnijih potreba ove institucije. Gradski vijećnici su danas usvojili Odluku o davanju saglasnosti na tekst sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine na Grad Sarajevo. Ovom odlukom Grad Sarajevo će preuzeti obavezu da od Historijskog muzeja koji danas radi u neuslovnim i otežanim uslovima, izgradi reskpektabilnu instituciju kulture, koja po svom značaju i sadržajima, to i zaslužuje. Na ovaj način Grad Sarajevo će voditi brigu o ovom muzeju sve do momenta kada država BiH bude spremna da preuzme obaveze prema ovoj instituciji.

Historijski muzej BiH je jedini muzej koji tretira kompletnu historiju Bosne i Hercegovine od njenog prvog spominjanja u historijskim izvorima do savremene i nezavisne države Bosne i Hercegovine. U njegovom prostoru pohranjeno je više od 400.000 eksponata, organizirano preko stotinu izložbenih postavki među kojima izložba „Opkoljeno Sarajevo“, koja predstavlja priču o prkosu, preživljavanju i kreativnosti građana Sarajeva.