"Grad Sarajevo će u okviru svojih mogućnosti podržati inicijative i aktivnosti Udruženja tradicionalnih zanatskih esnafa u cilju zaštite i opstojnosti starih zanata", istaknuo je gradonačelnik Alija Behmen primivši danas predsjednika ovog udruženja Nasira Jabučara, direktora Srednje škole metalskih zanimanja Rašida Šehovića i grupu ovogodišnjih maturanata.

– Podrška Grada dokazuje da će zanatstvo u Sarajevu ipak opstati – istaknuo je Jabučar te ukazao na kontinuiranu saradnju Udruženja sa Školom metalskih zanimanja kao doprinos afirmaciji starih zanata.
 
– Svaki vid podrške nam je dobrodošao, međutim, moram upozoriti da je sve manja zainteresiranost mladih za izučavanje starih zanimanja. Od 5.000 osnovaca samo se 601 dijete upisalo na zanate. Čest je slučaj da više imamo vanrednih nego redovnih kandidata na zanatima. Da bismo stvorili pozitivan ambijent za buduće zanatlije i stare zanate otrgnuli od zaborava, trebamo prilagoditi zakonsku regulativu i stimulirati djecu i njihove roditelje kako bi se u većem broju upisali na ova zanimanja – upozorio je direktor Srednje škole metalskih zanimanja Rašid Šehović.
Direktor Šehović je dodao da se mladi upisuju uglavnom na zanimanje za optičara, zlatara, limara i kazandžiju.

Grafička dizajnerica Una Dobrinjić, koja je tokom današnjeg prijema predstavila svoj diplomski rad "Tradicionalni zanatski esnafi", istaknula je da ova oblast, uz veću podršku vlasti, može postati jedan od brendova Sarajeva i BiH u cilju promoviranja našeg kulturno-historijskog naslijeđa i turizma.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva