Grad Sarajevo će sa 10.000 KM podržati manifestaciju „Oni su najbolji“ u sklopu koje će se takmičiti mladi tehničari, njihovi mentori i škole u oblasti razvoja tehničke kulture i naučno-tehničkog stvaralaštva mladih – istaknuto je tokom današnjeg susreta zamjenika gradonačelnika Igora Kamočaja sa Muhamedom Suljićem i Selimom Berisalićem, predsjednikom i direktorom Udruženja za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH, te Nijazom Brajlovićem, predsjednikom Udruženja pedagoga tehničke kulture.

Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji, koja će se održati u drugoj polovini ove godine. „Na manifestaciji će učestvovati 200 do 300 djece, uglavnom iz Sarajeva, koji godinama postižu izvanredne rezultate. Ujedno, kroz ovu manifestaciju promovišemo i tu djecu i njihove inovacije“, istakao je Berisalić, te se zahvalio na podršci Grada, koji je u posljednjih deset godina, skoro jedina institucija koja finansijski podržava ovo udruženje.

Zamjenik gradonačelnika Kamočaji pozdravio je rad ovog udruženja sa mladima, te istakao da je tehnička kultura sastavni dio opće kulture jedne zemlje i da ona predstavlja značajan resurs koji se treba podržati.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću