Grad Sarajevo insisitira da Skupština Kantona Sarajevo hitno donese Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo i Zakon o povratu imovine Grada Sarajeva od Kantona Sarajevo – zaključilo je Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 7. sjednici prilikom razmatranja Informacije o položaju Grada Sarajeva i primjeni Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH.

Vijećnici su, također, prihvatili da će gradonačelnik Grada Sarajeva, u skladu sa svojim ovlaštenjem propisanim Amandmanom XCVI na Ustav F BiH, pred Ustavnim sudom F BiH podnijeti zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, naročito ukoliko Kanton Sarajevo ne pristupi donošenju gore navedenih akata u roku od 30 dana.

I na kraju, usvojen je zaključak da će gradonačelnik preispitati stavove GV-a sa tematskih sjednica održanih tokom 2007. godine i uputiti Gradskom vijeću na razmatranje u najkraćem vremenskom periodu.

Prema riječima predsjedavajućeg Gradskog vijeća Marina Ivaniševića, jedino u KS, i to četiri općine koje čine Grad, građani ne mogu ostvariti prava na lokalnu samoupravu jer je Kanton Sarajevo preuzeo i obavlja poslove jedinica lokalne samouprave.

– Iz razloga što Kanton odgađa donošenje Zakona o principima lokalne samouprave, skoro 2,5 godine, te Zakona o raspodjeli javnih prihoda, mi smo u prilici da apliciramo za sredstva koja u vidu granta dobivamo od Kantona, kao da smo udruženje građana ili nevladina organizacija – istaknuo je Ivanišević.

Vijećnik Mustafa Resić je kazao da "Sarajevo traži svoje mjesto u državno-pravnom poretku BiH".

– Nema glavnog grada u Evropi koji ima tako ponižavajući položaj kao Sarajevo. Pošto nema nadležnosti i materijalne mogućnosti, Sarajevo ne može poput drugih glavnih gradova organizirati olimpijadu i druge izuzetno značajne sportske i kulturne manifestacije – upozorio je Resić te dodao "da li Sarajevo kao simbol otpora zaslužuje takav status!?"

Prema riječima Ferida Buljubašića "Grad Sarajevo je jedini grad koji je glavni grad i države, i Federacije, i Kantona, a da nemamo Zakon o glavnom gradu države." On je dodao da su pored četiri gradske, oštećene i ostale sarajevske općine, jer nemaju klasične izvorne prihode već dobivaju sredstva u vidu grantova koje Kanton rebalansom još umanji.
 
Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva