Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović potpisale su Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2007. godinu za projekat "Sigurna kuća". Ovim Ugovorom Grad izdvojio je 10.000 KM kao participaciju za troškove boravka korisnika u Sigurnoj kući, kao i za poboljšanje uvjeta rada i funkcionisanje Skloništa.

Grad Sarajevo u kontinuitetu nastavlja da pomaže jedinu ustanovu ove vrste na širem području Sarajeva koja pruža direktnu zaštitu žrtvama nasilja u porodici, psihosocijalnu rehabilitaciju i osposobljavanje korisnika za normalan i dostojanstven život.

Gradonačelnica Borovac potpisala je Ugovor i sa Mirsadom Poturković, direktoricom JU "Kantonalni centar za socijalni rad" o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2007. godinu za projekat "Kuća na pola puta".

Ovim Ugovorom Grad je izdvojio 10.000 KM kao participaciju za daljnje obrazovanje (studiranje i prekvalifikaciju) djece bez roditeljskog staranja koja su postala punoljetna, kao i za tekuće održavanje kuće i režijske troškove.

Izvor: Gradska uprava

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }