Grad Sarajevo je s firmom ER Project d.o.o. potpisao Ugovor o čišćenju korita rijeke Miljacke na potezu od Šeher-ćehajine ćuprije do mosta na Dolac Malti.Uposlenici ove sarajevske firme već su počeli s čišćenjem, tako što iz korita i sa ukupno 48 kaskada, uklanjaju plastične flaše, lopte, vreće, komad namještaja, šiblje i drugi otpad, koji će završiti na deponiji.

Projekat čišćenja rijeke Miljacke na ovom potezu trajat će tri naredna mjeseca.  

 
 
Grad Sarajevo realizuje ovaj projekat shodno gradskoj Odluci o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada.

Istovremeno, Grad Sarajevo svake godine finansira ove aktivnosti sa ciljem da se poboljša ekološki nivo čistoće rijeke Miljacke i njenih obala.