Grad Sarajevo će sa 50.000 KM finansirati izradu studije izvodljivosti za izgradnju Prihvatališta za nezbrinute životinje – Azila za životinje u sklopu JU terapijske zajednice "Kampus" u Rakovici. Tim povodom danas su gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, direktor JU Terapijska zajednica KS "Kampus" Hase Tirić, te Velimir Ivanišević u ime Udruženja građana za sprečavanje okrutnosti nad životinjama "SOS" potpisali Sporazum o izradi ove studije.

JU Terapijska zajednica Kantona Sarajevo "Kampus" izrazila je spremnost da se u okviru Kampusa gradi prihvatilište za životinje, a da se štićenici uključe u program zbrinjavanja i rada sa životinjama. Pomoć u davanju savjeta, edukacije, seminara i učestvovanja u postupku udomljavanja i zbrinjavanja životinja će pružati Udruženje građana za sprečavanje okrutnosti nad životinjama "SOS".

"Nadam se da će za koju godinu grad Sarajevo biti primjer kako se uz malo dobre volje i razumijevanja može realizirati jedan ovakav projekat na koji smo čekali punih 12 godina", kazao je Velimir Ivanišević u ime Udruženja građana za sprečavanje okrutnosti nad životinjama "SOS". Hase Tirić je u ime Uprave i štićenika Terapijske zajednice "Kampus" pozdravio ovu aktivnost koju je, kako je istaknuo, Grad Sarajevo prvi pokrenuo.

Gradonačelnik Alija Behmen je kazao da potpisivanjem ovog sporazuma Grad Sarajevo želi pokrenuti aktivnosti na gradnji azila, te pozvao i druge nivoe vlasti da finansijski podrže gradnju ovog objekta. Na to ih, dodao je Behmen, obavezuje i Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, koji je donesen u aprilu ove godine.

"Ovim zakonom je definirano da se u roku od godinu dana od stupanja na snagu moraju formirati skloništa za životinje, koja osniva a prema tome i finansira pravna ili fizička osoba, općina, grad, kanton ili entitet", istaknuo je Behmen, te kazao da će Grad nastaviti sa sufinansiranjem ovog projekta.

Inače, do kraja godine predviđena je izrada glavnog projekta i uređenje infrastrukture na lokaciji "Kampusa", kako bi se početkom naredne 2010., u skladu s raspoloživim sredstvima, krenulo u gradnju prihvatilišta/azila za nezbrinute životinje.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva.