Grad Sarajevo i gradonačelnik Ivo Komšić pozdravili su usvajanje izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH u Zastupničkom i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Temeljem novog zakonskog rješenja, kojeg je nedavno utvrdila Vlada FBiH i uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, Grad Sarajevo se uključuje u izravnu raspodjelu javnih prihoda sa jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine.

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona i vraćanjem prihoda glavnom gradu, Grad Sarajevo će moći nesmetano nastaviti obavljati svoje funkcije, pogotovo kad je riječ o trenutno najaktuelnijim gradskim infrastrukturalnim projektima, kao što su: izgradnja gradske biciklističke staze, revitalizacija Trebevićke žičare, signalizacija za slijepe i slabovidne osobe, EYOF…

Usvajanjem po hitnom postupku izmjena i dopuna Zakona u oba doma Parlamenta FBiH, provodi se presuda Ustavnog suda FBiH iz juna ove godine, kojom je utvrđeno da je Gradu Sarajevu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, zagarantovano odredbama Ustava FBiH, Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Komšić ovom prilikom izražava zahvalnost Visokom predstavniku u BiH g. Valentinu Inzku i njegovom stručnom timu, kao i ekspertima kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i premijera Vlade Federacije BiH koji su dali značajan doprinos u cilju osiguranja statusa i finansiranja Sarajeva kao glavnog grada države Bosne i Hercegovine.