Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmnen i načelnik Općine Novi Grad Damir Hadžić potpisali su danas Ugovor o sufinansiranju deminiranja kompleksa Žuč. Shodno Ugovoru, Grad Sarajevo će prenijeti na račun Općine Novi Grad 100.000 KM za deminiranje lokaliteta Golo brdo 2, ukupne površine 72.907 kvadratnih metara.

Potpisivanju Ugovora prisustvovao je i Marin Ivanišević, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

– Grad Sarajevo i u ovoj godini nastavlja sa izdvajanjem finansijskih sredstava u projekte deminiranja u cilju stvaranja sigurnih uvjeta za život i rad na cijelom području grada. Pored značajne finansijske i logističke podrške međunarodne zajednice, važna je činjenica i da svi nivoi vlasti u našoj zemlji, među kojima i Grad Sarajevo, uveliko doprinose rješavanju ovog izuzetno velikog problema  – naglasio je gradonačelnik Behmen.

Inače, Grad Sarajevo je od 2003. godine do sada izdvojio ukupno 1.060.000 KM za deminiranje. Za realizaciju projekata deminiranja na području općine Stari Grad, Grad je osigurao 745.000 KM, i to 705.000 za deminiranje Trebevića (trasa trebevićke žičare, bob i sankaška staza i Pitine stijene) i 40.000 KM za deminiranje lokaliteta Arboretuma "Sedam šuma". Za deminiranje lokacija: Betanija, Sjenička kosa i Botanički vrt u Općini Centar izdvojena su finansijska sredstva u vrijednosti od 115.000 KM, a za deminiranje lokacija: Zabrđe, Rajlovac, Sokolje i Safeta Zajke na području općine Novi Grad – 100.000 KM.
Načelnik Općine Novi Grad Damir Hadžić izrazio je zadovoljstvo što se u ovaj projekat, koji je novogradska općina započela početkom desetog mjeseca prošle godine sa Međunarodnim fondom za deminiranje, kao partner uključio i Grad Sarajevo.

Za realizaciju projekta deminiranja Žuči osigurano je 400.000 KM, od toga Grad Sarajevo i Općina Novi Grad po 100.000 KM, a Međunarodni fond za deminiranje 200.000 KM.

– Lokalitet Golog brda kompleksa Žuči posljednji je prostor na području općine Novi Grad koji je pod minama. Inače, kompleks platoa Žuči u dobroj mjeri je sačuvan, te je namjera da se na ovom prostoru uredi park sa spomen-obilježjem braniocima Sarajeva – naglasio je načelnik Hadžić.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva