Izvršni odbor za pripremu i organizaciju dočeka Nove 2016. godine smatra da bi Grad Sarajevo i, pored teške finansijske situacije u kojoj se našao ne svojom voljom, trebao organizovati centralni javni doček Nove godine. Izvršni odbor koji je danas zasjedao, također smatra da Grad Sarajevo treba da  bude lider ovog projekta s obzirom da već 15 godina zaredom uspješno organizira ovu manifestaciju. Članovi Odbora su se složili da bi trebalo pristupiti racionalizaciji programskog sadržaja dočeka Nove godine na otvorenom u odnosu na ranije, iz razloga što se ne mogu trošiti sredstva u budžetu kojih u ovom trenutku nema.

Na današnjoj sjednici Izvršnog odbora iznijet je podatak da su ove godine kao i prethodnih, općine Centar i Stari Grad u svojim budžetima planirale sredstva, a sasvim je izvjesno da će participirati i Općina Novi Grad u organizaciji Javnog dočeka Nove godine. U ovom trenutku izostala je informacija da li će Općina Novo Sarajevo i Kanton Sarajevo finansirati ovaj projekat.

S obzirom da od Javnog dočeka Nove godine koristi imaju i sve općine u Kantonu Sarajevo, Izvršni odbor će na njihovu adresu uputiti zahtjev da u skladu sa svojim mogućnostima izdvoje novac iz svojih budžetskih rezervi. Taj zahtjev će uputiti i prema Općini Novo Sarajevo i Kantonu Sarajevo, te nakon svoje sljedeće sjednice, izvijestiti javnost ko podržava ovu manifestaciju.

Izvršni odbor se odlučio na ovaj potez u cilju da se obezbijede finansijska sredstva za kvalitetniji program dočeka, čime bi se privukao veliki broj gostiju iz regije i inostranstva i time doprinijelo značajnim finansijskim efektima – kako u turizmu, hotelijerstvu, tako i u uslužnim i zanatskim djelatnostima.