U povodu predstojećih novogodišnjih praznika, Grad Sarajevo je obezbijedio 1.000 poklon-paketića za ustanove koje se brinu o djeci bez roditeljskog staranja, djeci koja su u stanju socijalne potrebe i djeci sa umanjenim sposobnostima. Riječ je o 16 ustanova: Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS, Udruženju "Prosperitet Roma", Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, Dječijem domu "Bjelave", Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", Udruženju humanitarne organizacije ALTIUS, Štadlerovom dječijem domu "Egipat", SOS-Kinderdorf international Sarajevo, NVO altruista „Svjetlo“, GuGu, Centru za kreativno odrastanje, Udruženju „Život sa Down sindromom“, Pedijatrijskoj klinici KCUS, Udruženju slijepih građana KS, Udruženju "Oaza" i Udruženju građana oboljelih od cerebralne dječije paralize KS.

Tako će u četvrtak 26.12.2013. godine, predstavnici Grada Sarajeva posjetiti sljedeće ustanove i djeci uručiti novogodišnje paketiće:
– u 9.30 sati – Pedijatrijska klinika KCUS (gradonačelnik Ivo Komšić,  predsjedavajući Gradskog vijeća Sabahudin Delalić, zamjenici gradonačelnika Aljoša Čampara i Ranko Čović, sekretar Gradske uprave Elvir Hadžiahmetović);
– u 10.30 sati – Udruženje slijepih KS (Podgaj br. 7 ) – (predsjedavajući Gradskog vijeća Sabahudin Delelalić, zamjenik predsjedavajućeg Gradimir Gojer, zamjenik gradonačelnika Ranko Čović i gradski vijećnici: Edina Latif i Suvad Kerla);
– u 13.00 sati – Udruženje „Oaza“ (Teheranski trg br. 6) – (zamjenik gradonačelnika Aljoša Čampara i gradski vijećnici: Boris Riderle i Hasan Hodžić);
– u 14.30 sati – Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize KS (Marka Marulića br 3/J) – (zamjenik gradonačelnika Ranko Čović, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Miro Lazović i gradski vijećnik Jusuf Lošić).

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ove događaje i o njima informišu javnost