Gradsko vijeće je danas usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Brdo Hrasno“.

Današnjom odlukom otklonjena je zabrana građenja u zahvatu južne tribine stadiona na kojem igra FK Željezničar.  Ova inicijativa bila je jedna od prioriteta gradske administracije, obzirom da se radi o projektu velikog značaja za razvoj sporta u Sarajevu. Današnjom Odlukom stvoreni su uslovi za dalji tok radova na modernizaciji stadiona.