Povodom predstojećih novogodišnjih blagdana, Grad Sarajevo je osigurao 1.000 poklon-paketića za ustanove koje se brinu o djeci bez roditeljskog staranja, djeci koja su u stanju socijalne potrebe i djeci s umanjenim sposobnostima. Riječ je o 16 ustanova: Udruzi paraplegičara i oboljelih od dječje paralize KS, Udruzi „Prosperitet Roma“, Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, Dječjem domu „Bjelave“, Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, Udruzi humanitarne organizacije ALTIUS, Štadlerovom dječjem domu „Egipat“, SOS-Kinderdorf international Sarajevo, NVO altruista „Svjetlo“, GuGu, Centru za kreativno odrastanje, Udruzi „Život s Down sindromom“, Pedijatrijskoj klinici KCUS, Udruzi slijepih građana KS, Udruzi „Oaza“ i Udruzi građana oboljelih od cerebralne dječje paralize KS.

Tako će u četvrtak 26.12.2013. godine, predstavnici Grada Sarajeva posjetiti sljedeće ustanove i djeci uručiti novogodišnje paketiće:
– u 9.30 sati – Pedijatrijska klinika KCUS (gradonačelnik Ivo Komšić,  predsjedatelj Gradskog vijeća Sabahudin Delalić, zamjenici gradonačelnika Aljoša Čampara i Ranko Čović, tajnik Gradske uprave Elvir Hadžiahmetović);
– u 10.30 sati – Udrugaslijepih KS (Podgaj br. 7 ) – (predsjedatelj Gradskog vijeća Sabahudin Delelalić, zamjenik predsjedatelja Gradimir Gojer, zamjenik gradonačelnika Ranko Čović i gradski vijećnici: Edina Latif i Suvad Kerla);
– u 13.00 sati – Udruga „Oaza“ (Teheranski trg br. 6) – (zamjenik gradonačelnika Aljoša Čampara i gradski vijećnici: Boris Riderle i Hasan Hodžić);
– u 14.30 sati – Udruga oboljelih od cerebralne dječje paralize KS (Marka Marulića br. 3/J) – (zamjenik gradonačelnika Ranko Čović, zamjenik predsjedatelja Gradskog vijeća Miro Lazović i gradski vijećnik Jusuf Lošić).

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ove događaje i o njima informiraju javnost.