Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je, zajedno sa ministrom za boračka pitanja FBiH Salkom Bukvarevićem, državnim ministrom prometa i komunikacija Ismirom Juskom, predsjednikom Organizacionog odbora Šerifom Patkovićem te predstavnikom Grada Istanbula otvorio u Sarajevu Prvi sajam boračkog zadrugarstva. Grad Sarajevo je, uz Grad Istanbul pokrovitelj ove manifestacije koja ima za cilj promociju boračkog poduzetništva. Sajam se održao u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu.

Na sajmu učestvuje više od 40 boračkih zadruga, pretežno iz poljoprivrednog sektora, kao i kompanije iz Turske s kojima su ostvareni kontakti.

Gradonačelnik Skaka je naveo da sajam ima dvije važne kompnente, a to su, kako je kazao,  briga o boračkoj populaciji i razvoj poduzetništva.

  • Grad Sarajevo će uvijek podržavati ovakve inicijative koje omogućavaju i pomažu da najbolji sinovi ove države imaju dostojanstven posao i život – rekao je Skaka.

Predsjednik Organizacionog odbora Šerif Patković rekao je da je sajam izraz želje boračke populacije da budu prepoznati u društvu, kreativni, vrijedni i čestiti.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević istakao je da ovaj projekt predstavlja vraćanje dostojanstva borcima i njihovim porodicama omogućavanjem da se zaposle i žive od svog rada.

Potcrtao je da je drugi bitan segment projekta rehabilitacija boraca koji imaju traume iz rata, kroz rad, a posebno rad na zemlji.

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko kazao je da bi predstavnici vlasti trebali slušati iskustva zadrugara i podržavati ih, kako bi naredne godine možda i “Zetra” mogla biti puna veterana koji su pokrenuli svoje poslove.

Organizator sajma je Borački zadružni savez FBiH, uz podršku Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Grada Sarajeva i Grada Istanbula.