Delegacija Mreže sigurnih zajednica, pokreta koji je pokrenut u okviru Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u cilju promovisanja sigurnosti i prevencije povreda, danas je sa gradonačelnikom Sarajeva Alijom Behmenom razgovarala o mogućnosti da se i Grad Sarajevo priključi ovoj globalnoj mreži. Delegaciju sačinjavaju predstavnici Europskog centra za certifikaciju prof.dr. Leif Svanström, prof. dr. Guldbrand Skjönberg, te koordinatori projekta Europske mreže sigurnih zajednica za jugoistočnu Evropu, prof. dr. Arif Smajić i doc. dr. Aida Rudić. Po riječima Leifa Svanströma, profesora sa Karolinskog univerziteta u Švedskoj koji rukovodi Centrom za promovisanje sigurnosti, Mreža sigurnih zajednica je formirana prije više od tri decenije kako bi se smanjila smrtnost i povrede čiji su uzroci nesreće, nasilje, samoubistva ili prirodne nepogode i na taj način se omogućilo postizanje većeg životnog standarda.

“Mreža sigurnih zajednica je pokret koji je zasnovan na sistematskoj međusektorskoj podršci sigurnosti i prevenciji povreda. U ovom trenutku ona ima 272 člana iz 90 zemalja, a iz BiH osim Konjica član je i Banja Luka”, istakao je Svanström.

On je gradonačelnika Sarajeva upoznao sa procedurom prijema u Mrežu sigurnih zajednica, kao i uslovima koje treba ispuniti kako bi i Grad Sarajevo potpisao sporazum o saradnji sa Centrom za promovisanje sigurnosti i postao član zajednice sigurnih gradova.

Gradonačelnik Behmen je izrazio zahvalnost što je Sarajevo dobilo priliku da se pridruži ovom široko rasprostranjenom međunarodnom pokretu.

“Grad Sarajevo je zainteresovan da postane član Mreže sigurnih zajednica jer se ciljevi naše lokalne uprave i ovog pokreta poklapaju – i mi želimo da imamo sigurno okruženje za naše građane, ali i za sve turiste koji posjećuju Sarajevo. Uvjeren sam da je ovakav sveobuhvatan pristup očuvanju sigurnosti, koji podrazumijeva učešće svih relevantnih subjekata jedne zajednice, garant uspjeha ove međunarodne mreže”, kazao je Behmen, te dodao da Grad Sarajevo ima niz projekata koji obrađuju upravo ovu tematiku.