Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, Abid Jusić, kantonalni ministar prostornog uređenja, Damir Hadžić, načelnik Općine Novi Grad i Munib Buljina, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas su potpisali Sporazum o sufinansiranju radova na rekonstrukciji kuće Hadžihalilovića, na lokalitetu Dobrinja. Grad Sarajevo sa 150.000 KM sufinansira rekonstrukciju ovog kulturno-historijskog objekta.

Grad Sarajevo sa 150.000 KM sufinansira rekonstrukciju ovog kulturno-historijskog objekta, sagrađenog sredinom 30-tih godina prošlog stoljeća. Hadžihalilovića kuća pripada tipu ishodišnih kuća, koje su nekada građane u okolini grada i od kojih se do danas sačuvao mali broj.

Hadžihalilovića kuća imat će javnu funkciju: centralni dio činit će multifunkcionalni prostor u kojem će se održavati okrugli stolovi, tribine, izložbe, promocije, književne večeri. Predviđena je i izgradnja fontane sa manjim prostorom okupljanja, dok će tradicionalna vanjska sofa, odnosno hladnjak, biti polunatkrivena sa funkcijom održavanja manifestacija na otvorenom. Kako bi se ovaj objekat koristio i noću, predviđena je i dekorativna rasvjeta kompleksa.

Izvor: Gradska uprava