Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac potpisala je danas Ugovore sa predstavnicima osam zdravstvenih ustanova. "Iako nema direktnih nadležnosti u oblasti zdravstva, Grad Sarajevo osjeća se obaveznim da podrži rad zdravstvenih ustanova u cilju preventivne i efikasne zdravstvene zaštite. Zato je Grad rebalansom Budžeta, planirana sredstva u 2008.g. za pomoć zdravstvenim ustanovama u iznosu od 65.000 KM uvećao na 160.000 KM" istakla je gradonačelnica Borovac.

Na osnovu zahtjeva zdravstvenih ustanova a što je prihvatilo i Gradsko vijeće na sjednici u septembru, sredstva u iznosu od 160.000 KM namijenjena su sljedećim zdravstvenim ustanovama: 40.000 KM KCUS Klinika za ortopediju i traumatologiju; 30.000 KM JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"; po 20.000 KM JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS; JU Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo i JU Zavod za sportsku medicinu KS; te po 10.000 KM JU Domovi zdravlja KS – OJ Novi Grad i ambulanta Mejtaš i KCUS Abdominalna hirurgija.

Dr. sci. Sandra Vegar-Zubović se u ime KCUS i generalnog direktora prof. dr Gavrankapetanovića zahvalila Gradu i gradonačelnici na donaciji istakavši da će Klinika za ortopediju i traumatologiju sredstva utrošiti za nabavku TSF Fixateur systema, a Abdominalna hirurgija za kupovinu laparoskopskog stuba. JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" dobivena sredstva, kazao je direktor dr. Bakir Nakaš, usmjerit će u integrisanje prijemnog odjeljenja u bolnički informacioni sistem kako bi što bolje pratili prijem i zbrinjavanje pacijenata.

Zahvaljujući ovoj donaciji JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS će, kazao je direktor prim. dr Alija Mulaomerović, nabavit će se inkubator sa respiratorom koji će biti smješten u visokosofisticiranim medicinskim vozilima za hitni prijevoz bolesne djece u druge kliničke centre. Dekanesa Stomatološkog fakulteta prof. dr. Hajrija Konjhodžić-Raščić istakla je da će ova donacija doprinijeti da studenti i ljekari na stomatološkoj stolici sa kompletnom pratećom opremom, koju će nabaviti ovim sredstvima, pruže kompletnu zdravstvenu zaštitu.

JU Zavod za sportsku medicinu KS dobivena sredstva usmjerit će, prema riječima direktora mr.sci. dr Amira Krese, za nabavku aparata spiroergometra, kojim će se poboljšati zdravstvena zaštita sportista. Muhamed Kadenić u ime JU Domovi zdravlja KS i generalnog direktora dr. Trninića istakao je da će se sredstva utrošiti za nabavku tri kape za snimanje EG i EKG za OJ Novi Grad i  EKG i spirometar za ambulantu Mejtaš, čime će se smanjiti broj čekanja i poboljšati primarna zdravstvena zaštita.

Zamjenik gradonačelnice Josip Jurišić, koji je također prisustvovao današnjem prijemu, istakao da će Grad Sarajevo JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" izdvojiti još 12.000 KM za projekat nabavke aparata za simultano podvodno praćenje otkucaja srca bebe prilikom porođaja u vodi.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva