Grad Sarajevo izdvojio je ukupno 20.000 KM za nabavku hrane u narodnim kuhinjama na području grada. Tim povodom gradonačelnica Semiha Borovac potpisala je Ugovore o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za ovu godinu.

Sredstva su uplaćena Narodnoj kuhinji "Stari Grad", Crvenom križu Kantona Sarajevo, Udruženju humanitarno-karitativne organizacije "Kruh svetog Ante" Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Udruženju humanitarno pastoralne organizacije "Caritas Vrhbosanske nadbiskupije" i Udruženju humanitarne organizacije "Merhamet" Muslimansko dobrotvorno društvo.

Grad Sarajevo u kontinuitetu pomaže rad narodnih kuhinja na području grada, kako bi se poboljšao kvalitet hrane koju one pripremaju, a samim time i kvalitet života korisnika kuhinja.

Pored toga, Grad je pomagao i nabavku neophodne opreme u narodnim kuhinjama, konkretno u Narodnoj kuhinji "Stari grad" i Centralnoj kuhinji Crvenog križa KS za šta je izdvojio 40.000 KM.

Za narednu godinu u Gradu Sarajevu planirano je donošenje odluke o mogućnostima i kriterijima za dodjelu finansijskih sredstava ovim dobrotvornim organizacijama.

Izvor: Gradska uprava