Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo danas su ozvaničili početak radova na izgradnji šetnice Dolac Malta-Otoka. U prvoj fazi projekta, uz desnu obalu Miljacke, na dijelu od Otoke do parking-prostora objekta "Vila park", predviđena je izgradnja pješačke i biciklističke staze sa rasvjetom, dužine oko 800 metara.

Pored šetnice, planirane su zelene površine s drvoredom i cvijetnim aranžmanima, kao i površine sa sadržajima za odmor i rekreaciju, a za najmlađe sadržaji tipa dječijih igrališta.
Vrijednost ugovorenih radova je 700.000 KM, s tim da Grad Sarajevo sa 160.000 KM sufinansira ovaj projekat. Izvođač radova je firma "IN", projekat je uradila firma "CAD plus", a radovi na ovoj šetnici bi trebali biti završeni za 45 dana.
– Ovaj projekat pokazuje da Grad Sarajevo s gradskim općinama ima izuzetnu saradnju. Grad će i ubuduće podržavati projekte koje možemo u cilju podizanja kvalitete života naših građana realizirati u partnerstvu sa općinama – istaknuo je gradonačelnik Behmen.
Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo je dodao da će grad dobiti savremenu pješačko-bisiklističku stazu koja će povezati općine Novi Grad, Novo Sarajevo, a dalje preko Vilsonovog šetališta i Općinu Centar.
– Značajno je naglasiti da realiziramo projekat zacrtan u Strategiji razvoja Općine Novo Sarajevo na zahtjev građana ove lokalne zajednice, a i šire – rekao je Koldžo.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva