Nakon današnje press konferencije na kojoj je potpisan ugovor o prijenosu prava građenja između GRAS-a i Grada Sarajevo čime su otklonjene formalno-pravne prepreke za otpočinjanje izgradnje Trebevićke žičare, te upoznavanja javnosti da Grad planira za ovaj projekat 3,5 miliona KM u svom Budžetu za 2016. godinu, Grad Sarajevo je dobio obavijest od predstavnika donatora Edmonda Offermanna da njegova ponuda o donaciji više nije aktuelna.

I pored toga, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić je odlučan da se nastavi sa aktivnostima na izgradnji žičare, a koje će se finansirati predviđenim sredstvima iz Budžeta Grada za 2016. godinu.

Sredstva koja nedostaju rješavat će se na najprihvatljiviji način. Neke od opcija su nova donatorska sredstva, sufinansiranje više nivoa vlasti, neke od modaliteta javnog privatnog partnerstva i eventualno kreditna sredstva.

Sve te opcije će se razmotriti, eventualno uz još neke, i sa najprihvatljivijim rješenjima izaći pred Gradsko vijeće Grada Sarajeva.