Nakon današnje tiskovne konferencije na kojoj je potpisan ugovor o prijenosu prava građenja između GRAS-a i Grada Sarajevo čime su otklonjene formalno-pravne prepreke za otpočinjanje izgradnje Trebevićke žičare, te upoznavanja javnosti da Grad planira za ovaj projekt 3,5 miliona KM u svom Proračunu za 2016. godinu, Grad Sarajevo je dobio obavijest od predstavnika donatora Edmonda Offermanna da njegova ponuda o donaciji više nije aktualna.

I pored toga, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić je odlučan da se nastavi s aktivnostima na izgradnji žičare, a koje će se financirati predviđenim sredstvima iz Proračuna Grada za 2016. godinu.

Sredstva koja nedostaju rješavat će se na najprihvatljiviji način. Neke od opcija su nova donatorska sredstva, sufinanciranje, neke od modaliteta javnog privatnog partnerstva i eventualno kreditna sredstva.

Sve te opcije će se razmotriti, eventualno uz još neke, i s najprihvatljivijim rješenjima izaći pred Gradsko vijeće Grada Sarajeva.