"Preporuke ekspertne grupe za reformu Ustava FBiH u dijelu koji se odnosi na Grad Sarajevo su uglavnom prihvatljive i mi u Gradskoj upravi i Gradskom vijeću ih podržavamo“, istakli su  gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Miro Lazović na danas izuzetnoj posjećenoj press konferenciji. Iznoseći stavove o sadašnjem položaju Grada Sarajeva, s kojima su predstavnici Grada upoznali Ekspertni tim koji je s njima obavio razgovore, gradonačelnik je kazao da je pozicija Grada danas neobična i čudna. „Grad Sarajevo je danas institucija koja se nalazi izvan uobičajenih hijerarhijskih državnih institucija. Konstituisani smo odlukom Kantona, gradski vijećnici su delegirani vijećnici iz četiri gradske općine, Gradsko vijeće bira gradonačelnika i njegove zamjenike kao i rukovodstvo GV-a. Općine koje nas čine formalno-pravno nisu podređene Gradu, isto tako Kanton koji nas je formirao i koji nas finansira, nije nam nadređen“, rekao je Komšić.

Dodao je da od 12 nadležnosti, koje su definisane Statutom Grada, Grad Sarajevo ima samo jednu koja se odnosi na prostorno uređenje i regulacione planove. Ali i to predstavlja opći okvir jer Grad ne izdaje dozvole za gradnju i urbanističku saglasnost – to rade općine. S druge strane, odgovornosti se prepliću sa višim nivoima vlasti, kao što je Kanton, ali i nižim – općinama.

Gradonačelnik Komšić je izrazio zadovoljstvo što je Ekspertna grupa u preporukama predvidjela donošenje zakona o Sarajevu – glavnom gradu FBiH. „Kao što je Ustavom FBiH propisano da je glavni grad Federacije Sarajevo, tako je i Ustavom BiH propisano da je glavni grad BiH Sarajevo. Dakle, i po jednom i po drugom Ustavu, Sarajevo zaslužuje i mora imati i zakon o glavnom gradu države i zakon o glavnom gradu Federacije.“, istaknuo je Komšić, te dodao da bi se donošenjem ova dva zakona ojačala pozicija Sarajeva kao političkog, administrativnog, kulturnog, ekonomskog, obrazovnog i naučnog centra u Federaciji i državi BiH.

Gradska administracija podržava i stav da se gradonačelnik i njegovi zamjenici biraju neposredno. „U 99 posto slučajeva u svijetu građani biraju gradonačelnika neposredno, direktno na izborima. Samo tako izabrani gradonačelnik može i mora odgovarati građanima“, kazao je gradonačelnik. Budući da treba imati u vidu većinsko stanovništvo i krenuti od pretpostavke da bi ono uvijek biralo gradonačelnika svoje etničke pripadnosti, to bi trebalo urediti Izbornim zakonom i Statutom. Komšić je kazao da se taj problem može riješiti rotacijom, u smislu da dva mandata zaredom gradonačelnik ne može biti iz jednog naroda, nego da svaki naredni mandat bude gradonačelnik iz drugog naroda.

„Također, izuzetno značajnim smatramo i predloženo teritorijalno proširenje obuhvata Sarajeva na 8 općina (Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Vogošća) koje će da ga čine, obzirom da su one i teritorijalno i urbano povezane zajedničkim potrebama građana. Ovaj prijedlog smatramo funkcionalnim i optimalnim rješenjem jer grad kao urbana sredina mora obuhvati i pratiti gradsku infrastrukturu“, kazao je Komšić.

Gradonačelnik je istaknuo i značaj prijedloga da Grad Sarajevo ima karakter lokalne zajednice i da podliježe pod zakon o lokalnoj samoupravi. Zakon o prinicipima lokalne samouprave u FBiH, nažalost, nije u primjeni u Kantonu Sarajevo u punom kapacitetu, jer Kanton nije izvršio svoju obavezu i nije donio zakon o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo. Naime, jedinice lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo ne uživaju u punom kapacitetu prava koja se odnose na lokalnu samoupravu a koja su, ustvari, utemljena Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Miro Lazović kazao je da je BiH 1992. godine ratificirala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, ali niži nivoi među kojima je i Kanton Sarajevo, nisu prihvatili ovu povelju. Zbog toga danas gradska vlast, Uprava i Vijeće funkcioniše, dodao je Lazović, po principima Protokola o Gradu Sarajevu, što su uz predstavnike OHR-a 1996. godine potpisali SDA i HDZ.

Ocijenio je da je Grad Sarajevo sada razapet između pet nivoa vlasti, da nema jasno definisan status i prihode te da zavisi od milostinje KS, kao i općinskih prihoda koji više nisu dostatni za finansiranje Grada.

Da postoji Zakon o glavnom gradu BiH i striktne primjene lokalne samouprave, Sarajevo bi, smatra Lazović, predstavljalo značajnu instituciju koja bi mogla voditi integrirajuće procese u BiH.
 "Mi ćemo nastaviti voditi aktivnosti za povezivanje Sarajeva, barem u funkcionalnom smislu sa općinama koje su prije rata bile u sastavu Grada Sarajeva. To su Pale i Istočno Sarajevo. Kad tako kažem onda mislim na povezivanje u saobraćajnoj i infrastrukturnoj povezanosti, turističkoj i slično", kazao je Lazović.


 
Zamjenik predsjedavajućeg GV-a je istaknuo da se nada kako je sve ovo zapravo prvi potez koji će dovesti do redefinisanja ili donošenja novog Ustava BiH na način da država postane funkcionalna.

Na kraju svog izlaganja, Lazović je istaknuo da se Gradsko vijeće i Gradska uprava ne slažu sa prijedlogom Ekspertne grupe da se Bosansko-podrinjski kanton pripoji Sarajevskom, uz općine Visoko, Breza, Olovo i Vareš. U konačnici takvo rješenje bi protivnici BiH mogli iskoristiti za stvaranje etničkih teritorija. „U tom kontekstu sugerišemo Ekspertnoj grupi širenje Kantona Sarajevo na općine Kiseljak, Fojnica, Busovača i Kreševo, gdje bi se multietnička slika Sarajeva u pozitivnom smislu promijenila da građani ovih općina budu građani Kantona Sarajevo, a imalo bi i infrastrukturno opravdanje“, naveo je Lazović.  

Današnjoj press konferenciji prisustvovao je i zamjenik gradonačelnika dr. Ranko Čović.