Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i raniji gradonačelnici Sarajeva: Salko Selimović, Dane Olbina, Dane Majković, Vaso Radić, Juraj Martinović, Tarik Kupusović, Muhidin Hamamdžić i Rasim Gačanović posjetili su danas KJKP "Pokop" gdje im je domaćin bio direktor Nuko Grebović.

On je gradonačelnike upoznao sa aktivnostima i projektima KJKP Pokop s posebnim osvrtom na projekte proširenja Gradskog groblja Vlakovo i izgradnje Komemorativnog centra Bare. Prema njegovim riječima proširenje groblja Vlakovo radit će se u više faza, a završena je projektna dokumentacija za Fazu 1 koja podrazumijeva izradu dva grobna polja i aleje za sve konfesije, Fazu 2 koja obuhvata izradu tri grobna polja na padini ispod grobljanske ograde, sa vjerskim objektima, i Fazu 3 koja obuhvata izradu dva grobna polja, rozarij, kolumbarij i aleja velikana.  Kada je riječ o izgradnji Komemorativnog centra Bare, Grebović je istakao da bi radovi trebali početi u septembru a završiti krajem ove godine.

Gradonačelnica Semiha Borovac čestitala je preduzeću Pokop i direktoru Greboviću na ovom modernom i za grad Sarajevo razvojnom projektu zahvaljujući kojem, kako je istakla, građani Sarajeva neće više morati brinuti o nedostatku prostora za ukopavanje već će u skladu sa svojim opredjeljenjem ranije moći odabrati groblje i mjesto za ukop. 

Tokom prijema u preduzeću Pokop prof.dr Rasim Gačanović, raniji gradonačelnik Sarajeva, iskoristio se prilikom da promovira novi zbornik radova "Isa-begova tekija u Sarajevu", koji je poklonio sadašnjoj i ranijim gradonačelnicima Sarajeva. Gradonačelnica Borovac izrazila je zadovoljstvo što je ova knjiga, koja govori o osnivaču Sarajeva Isa begu Ishakoviću, ugledala svjetlo dana i doprinosi njegovanju tekovina kulture i historije grada Sarajeva.

Izvor: Gradska uprava