Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac danas je ozvaničila završetak projekta obnove fasada na stambeno-poslovnim objektima iz austro-ugarskog perioda, a što je realizirano u 2007. godini. Svečanosti su prisustvovali ministar stambenih poslova u Vladi KS Čedomir Lukić, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Munib Buljina i načelnik Općine Stari Grad Mustafa Resić.

– Zgrade u starom dijelu grada obnovljene su u originalnom obliku kad je riječ o fasadi i svim ukrasima i ornamentikom koja je prvobitno postojala u originalnim bojama, što daje posebnu vrijednost ovim kulturno-historijskim objektima – istakla je gradonačelnica te pozvala građane Sarajeva, posebno mladost da čuvaju ono što je do sada obnovljeno, te da se suzdrže od šaranja i ispisivanja grafita po ovim fasadama.

Projektom "Uređenje fasada" bilo je obuhvaćeno 11 objekata u užem gradskom jezgru: šest u ulici Obala Kulina bana, dva u ulici Ćumurija, jedan u ulici Mudželiti, jedan u ulicama Maršala Tita i Radićeva (Gradina), te Nadbiskupija Vrhbosanskog ordinarijata. Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.230.000 KM, s tim da je Grad izdvojio milion KM, a ostatak Kanton Sarajevo.

Gradonačelnica je najavila da će se i u ovoj godini nastaviti projekat uređenja fasada na 11 objekata: dva u ulici Kulina bana, tri na spoju ulica Kulina bana, Zelenih beretki, Hadžiristića i Sime Milutinovića, četiri objekta – palata "Marijin Dvor", na spoju ulica Maršala Tita i Kralja Tvrtka i u ulici Maršala Tita, te po jedan objekat u ulicama Valtera Perića i Hiseta. Za uređenje fasada na ovim objektima Grad Sarajevo je planirao milion KM, a Kanton Sarajevo 500.000 KM.

Povodom obnove fasade na Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kardinal Vinko Puljić upriličio je prijem za gradonačelnicu Borovac, kantonalnog ministra Lučiča, direktora Zavoda Buljinu i načelnika Općine Stari Grad Mustafu Resića.

Kardinal Puljić se zahvalio Gradu Sarajevu i gradonačelnici Borovac za obnovu fasade na zgradi Nadbiskupije, te istakao da je ovo prvi put nakon stotinu godina da je na ovoj zgradi obnovljena fasada. On je, također, izrazio zadovoljstvo i zbog drugih projekata koje vodi Grad Sarajevo, a koje kako je kazao "od Sarajeva čine pravi glavni grad i istinsku metropolu." U znak zahvalnosti kardinal Puljić je uručio gradonačelnici zlatnik s likom pape Ivana Pavla II i likom sarajevske Katedrale.

Kazavši da se radi o značajnom objektu za grad Sarajevo, gradonačelnica Borovac se zahvalila Vrhbosanskoj nadbiskupiji i kardinalu Vinku Puljiću na saradnji.

Izvor: Gradska uprava