Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac danas je primila predstavnike  31 srednje škole sa područja grada, kako bi se ozvaničio završetak projekta Grada Sarajeva "S knjigom nisi sam". Shodno ovom projektu Grad Sarajevo svakoj školi donirao po tri kompleta sa 39 bosanskohercegovačka i svjetska naslova neophodna za održavanje časova lektire.

Prethodno je Gradska uprava obavila konsultacije sa školama, koje su joj dostavile liste potreba u naslovima i količinama. Najčešće potraživana djela osigurana su javnim tenderom i, po njegovom okončanju, ravnopravno su dodijeljena sarajevskim srednjim školama.

– Razlog zbog kojeg smo se odlučili za pokretanje ovakvog projekta nalazi se u činjenici da, usljed izmjena nastavnih programa, mnoge srednje škole u svojim bibliotekama još ne posjeduju brojne bh. naslove neophodne za održavanje časova lektire. Drugi razlog je što je za vrijeme agresije bibliotečki fond u srednjim školama znatno oštećen – istakla je gradonačelnica i dodala da je ovaj projekat ujedno i podrška Grada Sarajeva očuvanju bh. književne baštine, razvijanju ljubavi prema pisanoj riječi i njegovanju kulture čitanja kod mladih ljudi.

Sabiha Miskin, direktorica Gimnazije Dobrinja u ime svoje škole i svih ostalih srednjih škola sa područja grada zahvalila se gradonačelnici i Gradskoj upravi na ovoj donaciji ističući kako bolji poklon škole nisu mogle dobiti i da će se njime konačno prevazići praznine koje su postojale.

Gradonačelnica Borovac razgovarala je sa predstavnicima srednjih škola o vannastavnim aktivnostima i projektima koji se u njima realiziraju, te pozvala škole da Gradskoj upravi dostave liste tih projekata koje bi Grad mogao finansirati shodno svojoj statutarnoj nadležnosti.

Izvor: Gradska uprava