Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac danas je zatvorila 5. "Proljetne dane odgoja i etičkih vrijednosti", koje je i ove godine organizirala NVO "Djeca stubovi svijeta" – Svojom mladenačkom energijom i kreativnim idejama vi dajete pečat ovom gradu. Vjerujte u sebe i svoje sposobnosti, te nastavite i dalje da učite i stičete znanja, jer od vašeg napredovanja i uspjeha dobrim djelom će zavisiti i razvoj grada Sarajeva i BiH – istakla je gradonačelnica Borovac.

Gradonačelnica je predložila novi susret sa učesnicima ove manifestacije za dva mjeseca kako bi zajedno analizirali dokle se došlo sa realizacijom zaključaka radnih stolova održanih u sklopu 5. "Proljetnih dana odgoja i etičkih vrijednosti".

Zahvalivši se gradonačelnici na pokroviteljstvu ove manifestacije koja je postala prepoznatljiva, Fatima Hukić, predsjednica NVO "Djeca stubovi svijeta" je poručila mladima da prvo trebaju izgraditi čovjeka u sebi pa tek onda stručnjaka koji će sutra moći pravilno rasuđivati i promišljati.

Tokom današnjeg susreta učenici su upoznali gradonačelnicu sa zaključcima 6 radnih stolova, na kojima je učestvovalo blizu 500 učenika srednjih škola.

Sa radnog stola "Aleja ambasadora – dragulj Sarajeva" poruka je učenika da se nadaju da će "alarm koji su uključili, imati odjeka da će Aleja ambasadora zaista biti dragulj Sarajeva." Razgovarajući o strategiji odgoja djeteta na drugom radnom stolu, zaključeno je da "naše društvo treba strateški prići odgoju djeteta jer samo tako možemo računati na prosperitet pojedinca i društva". Poruka trećeg radnog stola o temi "Naša sudbina je u vašim rukama" glasi "uspostaviti više komunikacije i harmonizacije između odraslih i mladih kroz ovakve susrete, i pripremiti mlade kako bi sudbina njihove djece koja će biti u njihovim rukama, bila bolja."

Na četvrtom radnom stolu na kojem se razgovaralo o kulturi komunikacije u umjetnosti, poruka je da "umjetnost treba istinito prikazivati stvarnost društva u kojem živimo ali ne da dno dna bude uzor mladima. Prikažimo svjetlost ove Bosne." Zaključak petog radnog stola čija je tema bila "Religija u našoj kulturi življenja je više od kulture" glasi: "Naše društvo mora cjelokupnom djelatnošću mlade bosanske naraštaje priključiti Evropi i svjetskoj zajednici. BiH od simbola Evrope u ratu treba postati simbolom Evrope u miru". I na kraju, poruka posljednjeg šestog radnog stola o temi "Alkoholizam i maloljetnička delikvencija" je "Afirmišimo se jer samo tako možemo mijenjati svijet i aktivno učestvovati u političkom životu BiH. Ne dozvolimo da postanemo dio globalnog ludila u kojem ljudski život ne vrijedi niti pozdrava".

Izvor: Gradska uprava