Gradonačelnica i Gradska uprava bit će lider u projektu obnove Gradske vijećnice, dogovoreno je na sastanku koji je gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac održala sa kantonalnim ministrima prostornog uređenja, te kulture i sporta, kao i sa predstavnicima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, federalnog i kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, te Zavoda za planiranje razvoja KS, Općine Stari Grad i dr.

Također je na sastanku dogovoreno da se formira Koordinaciono tijelo, a činili bi ga predstavnici navedenih institucija, koje bi pratilo i bilo uključeno u sve aktivnosti u vezi sa obnovom sarajevske Vijećnice.

Kako je prisutne informirala Velida Čelić-Ćemerlić, direktorica Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, projektni zadatak koji priprema Zavod je u završnoj fazi i on će do polovine februara biti dostavljen Vladi KS na razmatranje, nakon čega će biti održan sastanak Koordinacionog odbora za obnovu Vijećnice koji će usaglasiti zaključke kantonalne Vlade i Gradskog vijeća Sarajeva o daljnjim aktivnostima i pitanju finansiranja projekta.

Tada će se konačno krenuti u raspisivanje međunarodnog tendera za odabir izvođača radova.

Gradonačelnica je najavila aktivnosti koje će poduzeti Gradska uprava, a to je otvaranje posebnog računa za prikupljanje sredstava za projekat, te formiranje Kluba prijatelja Vijećnice kako bi se moglo lobirati kod domaćih i međunarodnih organizacija i pojedinaca, te gradova pobratima i prijatelja Grada Sarajeva koji bi mogli dati svoj doprinos u realizaciji ovog izuzetno kompleksnog i skupog projekta.

Gradonačelnica će predložiti austrijskom ambasadoru u BiH nj.e. Werner Almhoferu, čija je zemlja svojevremeno izgradila ovaj objekat, da bude na čelu Kluba prijatelja Vijećnice.

Izvor: Gradska uprava