Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac sa pomoćnikom za obrazovanje, kulturu i sport Ramizom Kadićem održala je danas sastanak sa direktorima osnovnih škola sa područja četiri gradske općine. Sastanku su prisustvovali direktori, njih 33. Povod sastanka je dogovor o primjeni Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja u tekućoj godini, a koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj posljednjoj sjednici.

U skladu sa ovom odlukom Grad Sarajevo će 400.000 KM usmjeriti na poboljšanje uslova rada škola (nabavka učila i školskog pribora, građevinsko-tehnički radovi). Ova sredstva Grad će udružiti sa sredstvima četiri gradske Općine i komisijski uspostaviti kriterije.

Također, Grad će dodatnih 50.000 KM usmjeriti po javnom pozivu koji je u toku, s ciljem unapređenja vannastavnih aktivnosti.

Ovo je prva godina u kojoj Grad usmjerava sredstva prema osnovnim školama što će, prema navedenoj Odluci, činiti i u narednom periodu.

Izvor: Gradska uprava