Predsjednik Udruženja izdavača i knjižara BiH Ibrahim Spahić tokom današnjeg susreta sa gradonačelnicom Sarajeva Semihom Borovac zahvalio se gradonačelnici što je prihvatila pokroviteljstvo za nagradu Udruženja izdavača i knjižara BiH kojom se, kako je rekao, afirmira sveukupno stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini.

Spahić je gradonačelnicu upoznao da će žiri u sastavu: Hanifa Kapidžić-Osmanagić, Stevan Tontić, Marina Katnić-Bakaršić, Dragan Marković i Bojan Hadžihalilović donijeti odluku o nagradama. Spahić je također dodao da ova odluka gradonačelnice Sarajeva dolazi u Danu evropskih jezika u kome se slavi kulturna raznolikost Evrope.

Gradonačelnica je istakla da će Grad Sarajevo podržati ne samo ovaj projekat Udruženja izdavača i knjižara BiH već i kandidiranje Sarajeva za glavni grad knjige 2010. godine i projekat kandidranja Sarajeva za kongres izdavača svijeta 2012. godine koju će predložiti Udruženje izdavača i knjižara na Generalnoj skupštini u Frankfurtu sljedećeg mjeseca.

Izvor: Gradska uprava