Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac primila je danas predstavnike Vijeće Roma BiH Dervu Sejdića i Sanelu Bešić koji su je upoznali sa aktivnostima ove krovne romske organizacije, a posebno o aktivnostima na pristupanju programu "Dekada za Rome 2005.-2015.". Oni su istakli da predstoji usvajanje Akcionih planova za rješavanje problema Roma u BiH na Vijeću ministara BiH, u kojima su određeni subjekti za implementaciju, što je preduvjet za pristupanje Dekadi za Rome.

Gradonačelnica je čestitala predstavnicima Vijeća Roma BiH na svim naporima u zastupanju interesa romske populacije, te je obećala da će Grad sa svoje strane ispuniti obaveze definirane u Akcionim planovima. Na osnovu toga Grad će, kako je najavila gradonačelnica, donijeti jednu posebnu odluku o saradnji sa Vijećem Roma na osnovu koje će se pružati konkretni vidovi podrške ovoj populaciji i njenim problemima.

Grad će također nastaviti i u ovoj godini finansijski pomagati nacionalne manjine na području grada Sarajeva u okviru kojih su i Romi, najavila je gradonačelnica i izrazila spremnost da Grad stipendira određeni broj posebno nadarenih romskih učenika s ciljem da se pomogne i podstakne njihova daljnja edukacija.

Izvor: Gradska uprava