Povodom smrti velikog čovjeka i istaknutog franjevca fra Petra Anđelovića, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac izrazila je saučešće provincijalu Bosne Srebrene fra Miji Ðolanu i cijeloj franjevačkoj bh. zajednici. Sudjelujući u proteklih 20 godina u društvenom životu Sarajeva i BiH, fra Petar Anđelović zagovarao je plemeniti cilj: dobrobit Bosne i Hercegovine i svih njenih građana, te obogatio znanja o našoj kulturno-historijskoj baštini i poticao ljude u ljubavi i vjeri u svoju domovinu.

Fra Petar Anđelović je za svoj duhovni i svakodnevni predani rad 2004. godine dobio najviše priznanje Grada Sarajeva – Šestoaprilsku nagradu.

Izvor Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva