Danas je u Sarajevu počeo sa radom Simpozij pod nazivom "Uloga fakulteta saobraćajnih nauka u evropskom razvojnom saobraćaju". Gradonačelnica Semiha Borovac u ime domaćina Grada Sarajeva obratila se skupu i poželjela uspješan rad učesnicima Simpozijuma.

Gradonačelnica je istakla da "perspektivnu budućnost našeg grada najavljuje i uspostavljanje kvalitetnog saobraćajnog sistema, posebno Koridora 5-C i zaobilaznice čiji jedan dio pripada autocesti koridor VC, a drugi dio povezan je sa sarajevskom gradskom autocestom".

– Ovi projekti predstavljaju izuzetan kohezivni faktor za Bosnu i Hercegovinu u ekonomskom i političkom smislu, pokretač njenog napretka, osnova za obezbjeđivanje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona –istakla je gradonačelnica Borovac, te ukazala na njihov neprocjenjiv značaj za Sarajevo budući da savremeni putevi otvaraju Sarajevo prema svijetu i svijet prema Sarajevu.

Gradonačelnica se zahvalila profesorima i studentima sarajevskog Fakulteta za saobraćaj i komunikacije – organizatoru ovog naučnog skupa, istakavši da "dolazak eminentnih stručnjaka iz oblasti saobraćajnih komunikacija dokazuje da na putu prema europskim i euroatlantskim integracijama, Sarajevo sve brže dostiže svjetske standarde, ne samo u sferi materijalne proizvodnje i usluga, već i u kvaliteti društvenosti, razmjeni iskustava i saradnje obrazovanih mladih ljudi".

Izvor: Gradska uprava