Danas je u Sarajevu počeo dvodnevni Znanstveni simpozijum o saobraćaju s međunarodnim učešćem, a tema je "Saobraćajni sistem koridora 5-C nove mogućnosti razvoja". Gradonačelnica Semiha Borovac u ime domaćina Grada Sarajeva obratila se skupu, poželjela uspješan rad učesnicima Simpozijuma, te istakla da "svjetlu i perspektivnu budućnost našeg grada najavljuje i uspostavljanje kvalitetnog saobraćajnog sistema Koridora 5-C."

– To je izuzetan kohezivni faktor za Bosnu i Hercegovinu u ekonomskom i političkom smislu, pokretač njenog napretka, osnova za obezbjeđivanje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona – istakla je gradonačelnica Borovac. Ona je podsjetila da ovaj projekat ima neprocjenjiv značaj za Sarajevo budući da savremeni putevi otvaraju Sarajevo prema svijetu i svijet prema Sarajevu.

Simpozij se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Izvor: Gradska uprava